Leadership Golf Conference

späť

SPEAKRI

Ako speakri Leadership Golf Conference2011 boli oslovené významné osobnosti svetového golfového priemyslu, ktoré priniesli slovenským a českým poslucháčom cenné a zaujímavé prezentácie na špičkovej úrovni.

GENERÁLNY SPONZOR
SPONZOR OBEDA
SPONZOR VEČERE
BUSINESS PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI