Leadership Golf Conference

späť

LEADERSHIP GOLF CONFERENCE 2011

Golf Resort Konopiště

Druhý ročník konferencie pre majiteľov, manažérov a developerov golfových rezortov sa konal koncom augusta 2011 nielen na Slovensku v rezorte Black Stork Veľká Lomnica, ale už aj v Čechách v najväčšom golfovom rezorte Konopiště.

Akcie tohto druhu, u nás zatiaľ nie veľmi bežné, sú najlepšou príležitosťou pootvoriť si obzor a získať prehľad o tom, čo sa deje inde, aké názory majú odborníci s mnohoročnou praxou, aké skúsenosti majú kolegovia pracujúci na danom lokálnom trhu.

Sme veľmi radi, že sa značka LEADERSHIP GOLF CONFERENCE stala synonymom kvalitného vzdelávania v rámci strednej a východnej Európy a teší sa čoraz väčšej obľube nielen z radov účastníkov a zákazníkov, ale je mimoriadne dobre hodnotená aj z pohľadu firiem, organizácii a ďalších subjektov pôsobiacich v golfovom priemysle.

GENERÁLNY SPONZOR
SPONZOR OBEDA
SPONZOR VEČERE
BUSINESS PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI