Leadership Golf Conference

späť

Benjamin Warren

Benjamin Waren, Golf Environment Organisation

Pracuje ako riaditeľ pre komunikáciu v Golf Environment Organisation (GEO). Enviromentalista s kreditom v oblasti softvérového inžinierstva, vedie komunikačné stratégie v neziskovej organizácii Golf Environment Organisation od roku 2006.

Jeho najvýznamnejším úspechom v tejto úlohe bol vývoj GEO Certifikácie - transparentného on-line mechanizmu pre dôveryhodné rozpoznávanie mimoriadnej starostlivosti o životné prostredie v golfe. Systém vytvorený na základe konzultácií s veľkými golfovými a vedeckými organizáciami je prvým na svete, pokiaľ ide o úplne transparentné a verejne prístupné certifikácie.

Taktiež spolukoordinuje rozvoj enviromentálneho centra, ktoré komplexne skúma dopady golfu. Ako súčasť tímu, ktorý implementuje enviromentálny akčný plán Ryder Cupu 2010, posudzuje správy pre motivovanie podnikateľov a dodávateľov s cieľom využiť moc médií na podporu inovácií a prezentácie výsledkov.

Po krátkom pôsobení v odvetví zimných športov, pôsobil v oblasti golf a event manažmentu v Japonsku, odkiaľ sa vrátil späť do rodného Škótska s cieľom rozšíriť dosah a efektívnosť GEO.

Aj napriek často negatívnemu vnímaniu odvetvia, v ktorom pôsobí, sa Benjamin hlási k základnému presvedčeniu GEO, že golf môže mať skutočný prínos pre ľudí a životné prostredie.

Benjamin je častým rečníkom na medzinárodných konferenciách, ako aj pravidelným prispievateľom do tematických časopisov.

GENERÁLNY SPONZOR
SPONZOR OBEDA
SPONZOR VEČERE
BUSINESS PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI