Leadership Golf Conference

späť

PROGRAM

Program konferencie obsahoval  zaujímavé prezentácie zamerané na všetky aspekty problematiky manažmentu golfových rezortov.

24.8.2010 Black Stork, Veľká Lomnica

 • 8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov
 • 9:00 – 10:30 Laurence Pithie (Turf Master One)
  Optimalizácia nákladov na údržbu golfového ihriska.
 • 10:30 – 10:45 Občerstvenie
 • 10:45 – 12:15 Benjamin Warren (Golf Environment Organization)
  Ľudia, planéta, golf. Vedúce postavenie trvalo udržateľného rozvoja: prekonávanie očakávaní vlády a spoločnosti.
 • 12:15 – 13:00 Obed
 • 13:00 – 13:50 Lekcia golfu – Keith Wood (osobný tréner Nicka Falda)
 • 13:55 – 14:20 Kerry McDonald (Faldo Series)
  Význam podpory juniorského golfu pre zdravý vývoj golfového priemyslu, úspech Faldo série
 • 14:20 – 15:50 Peter Harradine (Harradine Golf Design)
  Technické aspekty golfového priemyslu, ich zmeny a chybné kroky, ktoré ovplyvnili povolanie architekta golfového ihriska v posledných desaťročiach.
 • 15:50 – 16:10 Občerstvenie
 • 16:10 – 17:40 Tibbe Bakker (EGCOA)
  Činnosť Európskej Asociácie majiteľov golfových ihrísk a výhody, ktoré pre klub vyplývajú z členstva v nej.
 • Po prednáškach bude nadväzovať voľná diskusia.
 • 18:30 – 20:00 Večera
GENERÁLNY SPONZOR
SPONZOR OBEDA
SPONZOR VEČERE
BUSINESS PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI