Leadership Golf Conference

Norbert Zaťko

Norbert Zaťko, Riaditeľ ENGO Group

Norbert Zaťko pracuje v oblasti green industry od roku 1992. Prvé obchodné aktivity boli spojené s dovozom a marketingom produktov pre poľnohospodárstvo. Rozvoj golfu  vo východnej Európe a obchodovanie so  SCOTTS (EVERRIS) hnojivami a DLF Trifolium osivami ho priviedli do odvetvia turf priemyslu – výstavby a údržby profesionálnych trávnikov.

Spoločnosť ENGO pracuje na výstavbe golfových a futbalových ihrísk v Rusku a na Ukrajine, ako aj v Českej republike a na Slovensku. Zabezpečuje celý rad služieb.  Z významných dokončených projektov firmy ENGO možno spomenúť Metallist Charkov a NSC Olympijskiy Kyjev – štadióny šampionátu EURO 2012, alebo Kiev Golf Club či Kazan Golf Club. Významnou časťou obchodných aktívít firmy sa stali aj dodávateľské služby rôznych komponentov pre golf a futbal. Nedávno ENGO otvorilo novú pobočku v Moskve (www.engorussia.com) s cieľom flexibilne reagovať na dianie na danom trhu.
 
Medzi ďalšie aktivity firmy ENGO patrí aj organizovanie vzdelávacích konferencií – ako reakcia na nedostupnosť odborných informácií a poznatkov a to nielen v golfovom, ale aj vo futbalovom priemysle.

TURF EDUCATION CONFERENCE sa stala najdôležitejšou udalosťou pre groundsmanov a greenkeeperov. LEADERSHIP GOLF CONFERENCE je jedinou akciou svojho druhu určenou pre manažérov, majiteľov a developerov golfových projektov.
Spoločnosť ENGO prevádzkuje odborný portál www.golfonline.sk, špecializovaný na rôzne aspekty golfového priemyslu – výstavbu, greenkeeping, manažment ihriska. Jeho ruská verzia je www.golfonline.com.ua. Ďalšou aktivitou je GolfOnlineNews – elektronický newsletter, ktorý prináša zaujímavé články či už pôvodné, alebo prebraté z významných svetových médií. Vychádza v slovenskom a ruskom jazyku.

Spoločnosť ENGO sa tiež stala partnerom GOLFSWITCH projektu pre online rezervácie teetimov pre strednú a východnú Európu.

Na stiahnutie

Kontakt:

ENGO Ltd, Bulharská 35, 91701 Trnava, Slovakia
Off.413, Volynskaya 48/50, 03151 Kiev, Ukraine

Mobile in Slovakia +421 903 458 678
Mobile in Ukraine +380 67 401 3795
Email: zatko@engo.sk

www.engo.sk
www.engo.com.ua
www.engorussia.ru