Leadership Golf Conference

Laurence W. Pithie

Laurence W. Pithie, Turf Master One Ltd

Laurence Pithie bol prvým course manažérom, ktorý  v Európe získal status  Master Greenkeeper. V súčasnosti riadi vlastnú spoločnosť Turf Master One Ltd., ktorá organizuje školenia a poskytuje konzultačné a poradenské služby.  V oblasti greenkeepingu sa pohybuje už  42 rokov, skúsenosti získaval od najnižších pozícii.  Postupne sa vypracoval  od učňa až na course manažéra. Od roku 1992 viedol Maintenance Division  pre servisné spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti manažmentu golfových ihrísk. Najprv to bola spoločnosť American Golf a neskôr do roku 2009 Crown Golf, kde  mal na starosti 33 golfových rezortov.  V rokoch 1984 a 1988 bol víťazom ocenenia "GREENKEEPER ROKA" a "GROUNDSMAN ROKA".
 
Laurence získal nesmierne bohaté znalosti a skúsenosti. Pravidelne prispieva do mnohých odborných  golfových časopisov, bulletinov a špecializovaných portálov. V priebehu uplynulých 6 rokov sa taktiež úspešne prezentoval na  mnohých európskych konferenciách a britských seminároch.  Nedávno  pod záštitou English Golf Union vydal kompletný Maintenance Manual (Manuál údržby), ktorý bol preložený aj do holandského a fínskeho jazyka. Ďalej vydal dve menšie publikácie  "Ako efektívnejšie riadiť golfové ihrisko“ a  "Sezónne faktory a požiadavky vplývajúce na manažment golfového ihriska“. Tento rok dokončil detailnú správu pre Royal and Ancient Golf Club, St Andrews na tému „Efektívny manažment golfového ihriska".

V roku 2010 sa Laurence stal prvým lektorom a školiteľom certifikovaným špeciálnym statusom Greenkeepers Training Commitee (GTC).  Jeho cieľom je poskytovať vysoko kvalitné a pritom cenovo dostupné kurzy a školenia na regionálnej báze, ktoré by sa zároveň dali adaptovať na golfové ihriská v ostatných európskych krajinách. K dnešnému dňu Laurence viedol  9 workshopov pre course manažérov a generálnych manažérov golfových ihrísk.  Ďalšie 4 workshopy sú plánované na jeseň 2012.  Všetky  ďalšie informácie je možné nájsť na webových stránkach www.turfmasterone.co.uk

KONTAKT/CONTACT:
Laurence W.Pithie MG .
Tel.: 07774 414207
Fax.: 01666 505233
E-Mail.: turfmasterone@aol.com
www.turfmasterone.co.uk