Leadership Golf Conference

Registrácia

NA STIAHNUTIE

REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU

Registračné poplatky na konferencie sú nasledovné:

POPLATOK NA OBE KONFERENCIE SPOLU300 € (vrátane DPH)
(TURF EDUCATION 6.11. a LEADERSHIP GOLF CONFERENCE 8.11.)

POPLATOK NA KONFERENCIU JEDNOTLIVO: 200 € (vrátane DPH).

POPLATOK NA WORKSHOP - golfová sekcia: 25 € (vrátane DPH)
 
Registračný poplatok na konferenciu zahŕňa: obed, večeru, 2x občerstvenie, materiály ku konferencii, prezentácie.

Platbu za účasť na seminári je možné vykonať  bankovým prevodom. Následne bude vystavená faktúra na základe údajov z Registračného formulára (viď nižšie)

Bankové údaje:

TATRA banka, a.s.
č.ú/ acount No.: 262 276 0409/1100
IBAN pre platbu v EUR     SK49 1100  0000  0026  2276  0409
SWIFT CODE:  TATRSKBX
ADRESA BANKY: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava 1, 811 06

VS: 08112012
POZNAMKA/NOTE: Vaše meno/ Názov firmy

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Huberovú na +421 903 223 083, alebo píšte na info@golfonline.sk

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

GENERÁLNY SPONZOR
SPONZOR OBEDA
SPONZOR VEČERE
BUSINESS PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI